Registration form / registrace účasti

Online registrace bude uzavřena po 10.10.2020.

Online registration is available until October 10.


Jméno / Name:
Příjmení / Surname:
Email:
Mobilní telefon / Mobile phone:
Jméno firmy / Company:
Adresa firmy - ulice / Company address - street:
Adresa firmy - město / Company address - city:
Adresa firmy - PSČ / Company address - ZIP:
Adresa firmy - země / Company address - country:
Účast / Attendance:
Požaduji speciální stravování / Diet request:
Další požadavky / Other requests:

Tímto uděluji Sdružení pro bankovní karty, se sídlem Vodičkova 28, 110 00 Praha 1, (dále jen Sdružení) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (zvláště jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo) na dobu neurčitou, a to za účelem:
- zasílání aktuálních informací ke konferencím, které Sdruženi pořádá
- zasílání aktuálních informací z oboru činnosti Sdružení
Současně souhlasím s použitím mé fotografie z konferencí a seminářů pořádaných Sdružením.

Pro členy SBK je účast na konferenci bez poplatku. / Entry is free for SBK members.

Pro ostatní je účastnický poplatek řešen s organizátorem konference. / Entry fee for others is set by the conference organizer.

Účast na konferenci je pouze na pozvání či po dohodě s organizátorem konference. / Entry is allowed only to invited participants or after approval by the organizer.


Registration powered by GLOBIT CZ